EUROCOR POLSKA SP. Z O.O.
EUROCOR POLSKA
NIP: 522 26 06 349 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NR KRS: 0000018446 
kapitał zakładowy: 50 000 PLN 
 
 
 
 
Zapraszamy na stronę  
www.eurocor.de


EUROCOR POLSKA SP. Z O.O.
PL. INWALIDÓW 10
01-552 WARSZAWA
tel. 48 22 322 82 40
fax: 48 22 322 82 41
e-mail: biuro@eurocor.pl

Copyright 2007 EUROCOR POLSKA SP. Z O.O. & INTERIA.PL